Digitalisering i alle fag

Spørsmål omkring digitalisering i skolen

Når vi arbeider med digitalisering i ulike skoler, dukker det opp mange kloke spørsmål! Noen av disse er:

Hva handler digitalisering i skolen om?

Må vi digitalisere i skolen, egentlig?

Hvordan skaper vi en delingskultur?

Hvordan kan vi arbeide med sosiale medier på en god måte i skolen?

Kan vi minske vårt digitale fotavtrykk?

Hva handler digitalisering i skolen om?

Digitalisering handler ikke bare om framtida slik vi ofte hører. Men det handler om her-og-nå. Vi bruker digitale redskaper og tar stilling til om, når og hvis vi skal bruke dem hver dag på skolen. Tilgangen til teknologi er der, og det er opp til læreren å ta stilling til om den skal brukes. Digitalisering handler om et holdningsarbeid. Det handler om medvirkning i personalet, og å for eksempel ha diskusjoner om hvilke produkter man skal bruke og hvorfor/hvorfor ikke. Et lærende nettverk i organisasjonen er en nøkkel til god bruk av digitale redskaper i skolehverdagen.

Du kan lese mer om dette fra skolebesøk hos Lægreid skule her.

Artikkel bedre skole 02/16

I følge denne artikkelen av "digitaliseringsguru" Simen Spurkland fra 2016, påpekes det at utfordringen med digitalisering ofte ikke handler om tilgang på teknologi, men å gi det vi bruker verdi i klasserommet.

Så hvorfor legger vi da vekt på digitale ferdigheter?

Hvorfor er dette en grunnleggende ferdighet i dag?

UDIR skriver følgende: Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse har et tosidig siktemål: Det ene handler om profesjonsutvikling, det andre om selve profesjonsutøvelsen.

Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse må være sammensatt, slik det vises i figuren på høyre side. Hensikten med denne portalen er å vise eksempler fra klasserommet, og være en ressurs for alle som skal tilegne seg ferdigher i dette.

Har du lyst til å bidra på denne portalen?

Da kan du ta kontakt med Andrea Eikset via epost: anei@hvl.no

Må vi digitalisere i skolen, egentlig?

Det går fint ann å drive god undervisning uten å digitalisere, på samme måte som at man kan velge å gå, sykle eller ri hest i stedet for å bruke bil, båt eller fly! Men hvis du først er innom denne portalen, betyr det at enten er dette område du vil lære mer om, eller så er det kanskje et fokusområde ved skolen du arbeider ved. Hva enn din begrunnelse er, er det flott at du har funnet fram hit! Den enkleste måten å begynne, er å bare begynne et sted. Gjerne et sted du vil begynne fra! Syns du det er best å starte med noe som andre har prøvd før? Vil du begynne helt på bar bakke? Er det noe du kan skikkelig godt fra før, hvor du føler deg trygg nok til å eksperimentere litt med digitale verktøy på en ny måte? Kan du mye fra før, og vil tenke mer helhetlig og faglig omkring digitalisering? Inngangsportene er like mangfoldige som alle lærere i skolen! Det er ikke bare fordi vi har mange digitale "dingser" rundt oss som gjør at vi både skal og bør bruke digitale redskaper i skolen! Det er også en kilde til inspirasjon, glede og lærelyst for både elever og lærere.

Er du supergod på å gi respons på tekster? Da kan et samskrivingsprosjekt være en god start!

Er du motivert til å starte med litt koding? Da kan det å lage spill eller presentasjoner i Scratch være et utgangspunkt.

Ønsker du at elevene skal bruke digitale redskaper i større grad i et prosjektarbeid? Kanskje det å lage en digital gjennomføringsplan med en kollega er riktig framgangsmåte?

Trengs det å gjøres et holdningsarbeid i lokalsamfunnet mot digitalisering? Et felles foreldremøte eller en "utprøvingskveld" på skolen kan være startgropa til å endre holdninger blant både ansatte, elever og foresatte!