Video og redigering

Du kan bruke Office Mix for å lage videoer (lagre som Mp4)