Kontaktpersoner

Faglærere ved HVL tilnyttet denne portalen

Matematikkdidaktikk: Andrea Eikset anei@hvl.no

K&H: Jon Hoem joh@hvl.no