Utvikling av skaperverksted ved HVL

Jon Haavie ga introduksjon til Skaperskolen under NKUL i 2019. Skaperskolen er et initiativ fra Naturfagsenteret og de regionale vitensentrene, som med dette skal ta skaperkulturen ut i skolen.

– I fremtiden trenger vi mer og mer teknologisk allmenndannelse, nærmere bestemt grunnleggende kunnskap om hvordan teknologiske systemer er satt sammen og fungerer. Da må skolen bli mer praktisk, for teknologi er en arena der man må bruke både hender, hode og skapende evner, mener Liv Oddrun Voll ved Naturfagsenteret og Skaperskolen.

Ved HVL forsøker vi å gjøre det vi kan, på vår del av banen. Vi må finne teknologi og metoder som lar seg realisere i lærerutdanningen, på en måte som skalerer, og som studentene kan ta med seg ut i skolen. Det krever endringer internt, vi må lære oss nye ting, vi må tenke annerledes om undervisning og vurdering, vi må endre emneplaner og vi må forankre det hele i studentenes praksis. Mange ulike hensyn, og dermed mange forskjellige fagpersoner som får forskjellige delansvar.

Vi har så smått begynt i en ende. I høgskolens lokaler i Møllendalveien er vi i ferd med å få på plass noe utstyr for eksperimentering og faglig utforsking. Vi er fornøyd med å ha fått plass til utstyret i fine gjenbruksskap, men utstyret skal selvfølgelig først og fremst ut, og opp på bordene. Våren 2020 kommer to studentmedarbeidere på plass, noe som i Bergen peker fremover mot større arealer i nybygget på Kronstad. HVL satser eller på å bygge opp læringslabber og tilhørende skaperverksteder ved flere campus.

Skaperverksted LOGO

Læringslab med utstyr for et skaperverksted i Møllendalsveien 8, rom 208. En liten begynnelse, og en arena hvor studenter og lærere skal kunne teste og vinne egne erfaringer med ny læringsteknologi.

Det er som sagt mange ting som henger sammen. Dette rommet er kun en forpostfekting i forhold til en langt større læringslab, som kommer i høgskolens nybygg på Kronstad. Her blir det tre store rom, med dører mellom, som både kan fungere hver for seg og som en samlet enhet. Her vil det åpenbart komme ulike aktiviteter, men skaperverksted bør absolutt være blant disse.