Skolen, fysisk miljø og digitalisering

Hva er digitalisering

Når vi snakker om nye digitale læringsformer blir “digitalisering” fort en samlebetegnelse som det er uklart hva det innebærer. I bunn og grunn handler det om endringer, men jeg synes ofte “endring” handler om at noen ønsker at noen andre skal endre seg på en bestemt måte. Den mest interessante vinklingen er etter min mening å stille seg spørsmålet “hvordan vil jeg endre meg i relasjon til andre” og ikke “hvordan kan jeg få andre til å endre seg”.

Fysisk læringsmiljø i digitalisering i skolen

Det fysiske miljøet man organiserer, kan være avgjørende for hvordan man kan arbeide med digitalisering i skolen. Hva skal man tenke på, og hvor skal man begynne?

Noen grunnleggende tanker bør man gjøre seg før man begynner å (om)organisere klasserom/læringsrom/skolen for å forberede digitaliseringsprosesser.


Hvem skal være med å utforme det fysiske miljøet? Et forslag kan være:

  • Elevene og lærere som skal bruke utstyret
  • IT-personalet som har kompetanse på både hardware og software
  • Elektrikere dersom man trenger å endre for eksempel stikkontakter
  • Økonomiansvarlig (rektor, skoleeier/ansvarlig økonom)
  • Fysioterapeut eller annet personale i kommunen som har kunnskap om fysisk slitasje i arbeidssituasjoner


Hvilket fysisk miljø ønsker vi?

Det er mange måter å organisere et areale på! Skal det være et areal som gir rom for mobilitet og forflytning, eller skal det være rigid og fast?

Skal man styre oppmerksomheten mot en felles skjerm, eller skal man la elevene ha 1:1 arbeid hvor de kan forflytte seg fritt?

Er det et lab-areale eller et tradisjonelt klasserom?

Hvis man har råd til å kjøpe nye møbler kan man tenke utradisjonelt! Nye former, bevegelige pulter eller sittekroker og annerledestenkning kan gi inspirasjon! Man bør planlegge godt, og ikke bare tenke på ergonomisk tilrettelagte møbler, men også hvor skal strømuttak være? Hvor legges WiFi-oppkoblinger? Hvordan kan man tilrettelegge for et effektivt og hyggelig klasserom for elever og lærere?


En fast plass for alt

For å få til en god struktur på det fysiske læringsmiljøet, må man sikre at det er enkelt å anvende utstyret man har. Enkle måter å gjøre dette på kan være:

 • Alt av utstyr har en fast plass, og alle vet hvem som kan håndtere dette (lading tilgjengelig inni skap)

Her er et eksempel: Sphero som har en boks der kulene lagres, og lades samtidig dersom det er koblet til en stikkontakt

 • Utstyret som brukes av elevene på egenhånd er tilgjengelig for dem (riktig høyde, ikke låst inn)
 • Utstyret vedlikeholdes jevnlig av IT-hjelpen, så man vet at det fungerer ved bruk til enhver tid

Her kan du lese mer om fysiske konsekvenser av digitalisering skrevet av Jon Hoem: http://foredrag.infodesign.no/home/2018/03-18-fysiske-konsekvenser-av-digitalisering. Dette innlegget er rettet mot høgskolens virksomhet, men har klart overførbare elementer for andre undervisningsinstitusjoner.