Introduksjon til Pixlr.com

Her benytter vi den nettbaserte bilderedigeringstjenesten Pixlr.com. Denne kan brukes gratis, og fungerer direkte i nettleseren. Pixlr har litt færre funksjoner, men fungerer ellers noenlunde som de mest brukte programmene som du betaler for.

Beskjære

Du kan beskjære bildet på flere måter, men den enkleste er å benytte "klippeverktøyet". Du markerer den delen som du vil beholde og klikker inne i det markerte området.

Størrelse

Animasjonen til høyre viser også hvordan du reduserer bildets fysiske størrelse til en bredde på 1000 piksler. Som vi er inne på et annet sted er sammenhengen mellom størrelse i piksler og den størrelsen som vi gjengir i et gitt medium (skjerm, trykk, utskrift) noe vi må være oppmerksomme på. Generelt gir større bilde, med mange piksler, bedre kvalitet. Dette henger imidlertid også sammen med det formatet vi lagrer bildene i (se nedenfor) og i hvilken grad bildeinformasjonen blir komprimert. Komprimering skjer ved lagring og hensikten er å redusere filstørrelsen (som er noe annet enn bildets fysiske størrelse). Stor filstørrelse kan lett skape problemer dersom vi f eks benytter mange bilder i et tekstdokument.

I animasjonen ovenfor velger jeg å redusere bildets bredde til 1000 piksler. Som dere ser får ikke det noen nevneverdig konsekvens for kvaliteten på skjerm, men skulle jeg skrevet ut bildet i stort format, f eks A3, ville jeg endt opp med for lite bildeinformasjon til å dekke flaten skikkelig og bildet ville fremstå som grøtete på utskiften.

For utskrift: For å holde bildestørrelsen nede kan dere redusere bredde eller høyde til maks 1000 piksler – for utskrift på A4. Skriver dere ut bilder i en fysisk bredde på 18 cm (typisk et stående A4-ark med marger) vil utskriften få en oppløsning på 1000/18 = 55 piksler per cm, eller 140 piksler per tomme. Det er gjerne tilstrekkelig for bilder som ikke inneholder tynne, markerte streker. Ønsker dere optimal kvalitet på utskriften er det selvfølgelig ikke noe å hente på å redusere antallet piksler. Har du f eks en testbehandlerfil med mange bilder kan imidlertid dette være nødvendig, ikke minst dersom du ønsker å sende filen som et vedlegg til epost eller lignende.

Lagre

Her velger jeg å lagre i filformatet JPG. Dette formatet er godt egnet for fotografiske bilder. PNG er et annet mye brukt filformat. Det tar noe mer plass, men kan ta med seg transparens. Dette er spesielt nyttig dersom dere skal benytte bildene i en presentasjon eller lignende, der bildene blir liggende delvis over hverandre.

Legg merke til filstørrelsen, nede til høyre: først er PNG valgt, da blir filstørrelsen litt over 1600 KB (kilobyte). Siden filen ikke er større enn 1000 piksler i bredden blir ikke filstørrelsen så stor, men med JPG reduseres den betraktelig: først til 181 KB, deretter skrur jeg opp kvaliteten (reduserer komprimeringen) og får en fil på 283 KB. Den første varianten, med kvalitet satt til 80%, ville vært mer enn tilstrekkelig.

Legg også merke til muligheten for å lagre i formatet PXD. Dette blir store filer, men fordelen med disse er at de tar med seg alle lagene i full kvalitet. Skal dere jobbe videre med et bilde er det dette formatet dere må velge. Det er også lurt å mellomlagre i dette formatet. Pixlr kan krasje, og siden vi jobber direkte i nettleseren vil vi da miste det vi har gjort. Det skjer ikke ofte,men når det skjer er det veldig kjekt å kunne gå tilbake til en lagret versjon.

Skal du bruke bildene dine i presentasjoner, tekstbehandlere, på web etc er det imidlertid filformatene JPG, PNG og dels GIF som gjelder.

Jobbe med lag

Her begynner vi med et bilde som vi vil manipulere i retning av et mer grafisk uttrykk.

Jeg benytter lassoverktøyet for å merke og fjerne elemeter i dette laget, slik at personen står fram som en klarere form. Legg merke til at jeg hele tiden må passe på hvilket lag jeg redigerer (merket lyseblått i lagmenyen):

Jeg kan slå sammen lag, dersom jeg ønsker/har behov for det. Dere kan selv eksperimentere med PXD-filen https://drive.google.com/file/d/0B1y-bRZGTovMT1UtWE8zcVJsTUk/view?usp=sharing

Sjekk hvordan du kan slå på og av visningen av lag. Har du mange lag er det også nyttig å navngi disse.

Dersom du ser at informasjonen i noen av lagene hører sammen på en måte som du er sikker på at du er fornøyd med, så kan du slå disse lagene sammen ved å høyreklikke på lagene:

Her ser dere tre lag i Pixlr, med et abstrahert bilde av en person i det øverste laget:

Retusjere

Det aller første jeg gjør er å duplisere bildet, slik at jeg får et lag (layer) som er en kopi:

Jeg velger så "kloneverktøyet", markerer det området som jeg vil klone (holder nede kommandotasten/Ctrl og klikker i bildet) og deretter klikker jeg der jeg vil legge inn kloningen. I dette tilfellet vil jeg forsøke å retusjere vekk trekanten på ryggen til billen. Her velger jeg først en for liten pensel, og etter en stundt kan du se at jeg justerer størrelsen:

Jeg kan også velge å redusere bildet til kun sort-hvitt. Det kan være nyttig dersom jeg vil jobbe med en mer grafisk form. Dette kan jeg gjøre ved å velge verktøyet “Adjustment” og deretter “Threshold”. Jeg ender da opp med et bilde som det nedenfor. Jeg jobber videre med dette ved å “male over” noen av de hvite feltene med “penselverktøyet”, som du finner i hovedmenyen til venstre i Pixlr. Her er det nesten alltid nødvendig å justere penselstørrelse og egenskaper underveis:

Jeg kan jobbe litt videre med dette, og ende opp med et slags mønster.

Helt til slutt skjuler jeg det nederste laget og bruker “magic wand” / tryllestaven for å markere alt det hvite rundt insektet. Denne delen av bildet sletter jeg for så å lagre bildet i formatet PNG. Dette bildeformatet tar med seg transparens .

Fjerne bildeinformasjon

Her ser dere noen ulike teknikker for å fjerne bildeinformasjon fra et lag. Først den "rektangulære markøren", deretter "lassoen"(som finnes i to versjoner) og til slutt "tryllestaven".

Pass på at dere fjerner informasjon fra riktig lag.

Dersom vi slår av visningen av det nederste laget (her er det bare en kopi av det originale bildet) blir de delene vi har klippet ut gjennomskinnelige. Dersom vi lagrer bildet i formatet PNG tar vi med oss denne transparensen i den lagrede bildefilen.

Justere

Pixlr har alle de grunnleggende måtene å justere bilder, samt en del effektfiltre. Dere finner disse funksjonene under egne menyer.

Gjennomsiktige bilder

Her jobber vi med to lag, men i denne sammenhengen er det egentlig bare det øverste laget (med uglen) som interesserer oss. All bildeinformasjon rundt uglen er visket vekk i dette laget.

Neste fase er å skjule laget som ligger under uglen. Klikk i den lille avkrysningsboksen til høyre i lagmenyen for å skjule det nederste laget. Rutenettet som blir synlig indikerer at denne delen av bilder er gjennomsiktig.

Til slutt lagrer vi bildet i et format som tar med seg gjennomsiktigheten. Ikke velg JPG, for dette vil gjøre alt det gjennomsiktelige hvitt. I stedet skal vi lagre bildet i formatet PNG, som beholder de gjennomsiktelige delene av bildet. Dermed kan vi ta med bildet inn i et presentasjonsprogram og legge bildet over andre bilder. Det gir muligheter for komplekse sammensatte bilder.