Google Sites

MERK: Siden gjelder Google Sites i den versjonen som fungerte frem til 2020. Nye Google Sites har mange fine funksjoner (dette nettstedet er publisert med denne løsningen), men mangler også mye av det som er omtalt nedenfor.

Google Sites er et brukervennlig og robust system, samtidig som det gir relativt stor fleksibilitet. Av nyttige egenskaper er muligheten til å jobbe sammen i grupper (wikifunksjonalitet), med bra kontroll på hvem som skal ha tilgang til de ulike delene av nettstedet og en velfungerende versjonskontroll. Det betyr at dersom vi skulle komme til å gjøre noe vi angrer på, så kan vi alltid gå tilbake til tidligere versjoner av de enkelte sidene.

Google Sites er et godt verktøy for å jobbe med Wiki Storyline.

Aller først trenger vi en Google-konto. Her kan du bruke den samme kontoen som for Blogger, Gmail mm. Deretter går du til Sites.google.com og logger deg på med denne brukeren. Vi benytter her den originale versjonen av Google Sites. Vær oppmerksom på at dersom du konverterer til nye Google Sites vil du miste en del funksjonalitet.

Opprette et nettsted

Etter at du er pålogget kommer du til en oversikt over dine nettsteder. I vårt tilfelle klikker vi på “Opprett” / “Create”. Vi får da et valg mellom å begynne med en tom side eller bygge videre på en eksisterende mal.

Dersom dere bruker Google Sites mye vil dere trolig foretrekke å begynne med en tom mal, men det kan også være nyttig å ta utgangspunkt i en av malene som allerede finnes.

Dersom du ønsker det kan du først kikke på en forhåndsvining av malen. Dersom du bestemmer deg for å jobbe videre med denne velger du den med den blå knappen nederst til venstre.

Du kommer deretter tilbake til skjermbildet for å opprette et nytt nettsted, men denne gangen med den valgte malen aktiv. Du må selv gi nettstedet et navn og fylle inn bokstavkoden nederst på siden. Du trenger ikke bry deg om valgene knyttet til tema og alternativer.

Videoen viser prosessen med å opprette et nytt nettsted:

Når vi kommer inn på siden og er pålogget vil vi alltid finne fire knapper oppe til høyre:

 1. Redigere den aktuelle siden

 2. Legge til en ny side

 3. “Mer” - en rekke valg knyttet til siden og nettstedet

 4. Muligheter for deling og kontroll med visning av nettstedet

Legge til en ny side

Før du kan opprette en ny side via Google Sites må du logge deg på nettstedet. Nederst på alle sider finner du en link merket “logg på”.

Straks du er pålogget ser du fire knapper oppe til høyre.

Plusstegnet er knappen for å opprette en ny side:

Klikker du på plusstegenet kommer du til noen valg, der du må bestemme navnet å den siden du vil opprette og hvor den skal være plassert:

 1. Først skriver du inn tittelen på siden. Denne kan du velge helt fritt, men siden teksten kommer opp i noen av menyene kan det være lurt å holde tittelen relativt kort.

 2. Du kan velge mellom flere sidetyper. vanligvis er det “Nettside” som er det du er ute etter. Dette valget er forhåndsvalgt, men du kan velge mellom flere sidetyper og du kan endre sidetype etterpå. Vær imidlertid oppmerksom på at du kan miste informasjon dersom du endrer sidetype i etterkant. Skjønt informasjonen er ikke tapt, siden Google Sites har en versjonskontroll som lar deg angre, dersom du skulle gjøre noe feil.

 3. Vær bevisst hvor du plasserer nye sider. Du kan alltid flytte på sider etterpå, men det blir mindre styr dersom du plasserer den riktig med en gang.

 4. Deretter er det bare å trykke “opprett”, i toppen av siden.

Du kan endre URLen, dvs adressen til siden, før du oppretter den. Dette er en litt avansert bruk, og du trenger ikke bry deg om dette medmindre du har et spesielt ønske om å bruke et annet navn i URLen enn det som står i sidens tittel.

Siden blir opprettet, og vi kan redigere den på vanlig måte. Straks du er fornøyd trykker du “lagre”, oppe til høyre.

Legg merke til valget “Legg til filer”. Dette kommer opp som default, men vi anbefaler å fjerne dette valget. Grunnen er at gratisversjonen av Google Sites kun tillater 100 MB lagring. Dette er ganske mye dersom du skalerer ned bilder før du laster dem opp, men det sikreste er likevel å lagre bilder og multimedia via andre, eksterne tjenester - f. eks på Flickr.com, via Google Drive, Dropbox oa.

Du kan f eks fjerne valget “Legg til filer” ved å gå inn i menyen oppe til høyre, under valget “mer” og velge “sideinnstillinger:


Redigere en side

Skal du redigere en side på Google sites må du være pålogget og ha rettigheter til å redigere siden. Du finner en link "Logg på" i bunnen av alle sider.

Når du så er pålogget får du denne verktøylinjen plassert i toppen av alle sider. Hert er redigeringsverktøyet markert

Klikker du på pennen blir siden redigerbar og denne menyen kommer opp i toppen av siden:

Her finner du funksjoner som du nok er kjent med fra de fleste tekstbehandlingsverktøy, som lar deg endre utseende og orientering på tekstene på siden.

Arbeide med sidemaler

Ofte vil du komme til at en side du arbeider med får en form som du skjønner at du kan gjenbruke flere steder på nettstedet ditt. i så tilfelle er det lurt å lagre denne som en malsiden, slik at du enkelt kan basere nye sider på den samme malen.

I Googel Sites er malene kun det du begynner med, og du kan fritt gjøre tilpasninger på de enkelte sidene som har samme mal som utgangspunkt. Fordelen er at du kan skreddersy hver side. Ulempen, i forhold til andre malbaserte systemer, er at du ikke kan gjør endringer i malen og få disse endrngene til å gjelde alle sidene som er laget med utgangspunkt i den aktuelle malen.

Vil du lagre en side som en mal klikker du på “tannhjulet”, oppe til høyre, og velger “Lagre som sidemal”. Du kan deretter redigere malen, uten at dette endrer siden som du brukte for å opprette malen.

Når du senere oppretter en ny side på nettstedet kan du velge mellom de forhåndsdefinerte malene, og de du selv har lagret.

Bytte bakgrunnsbilde

Bilder som du vil legge inn som bakgrunnbilde må først lagres på maskinen din, før du laster opp bildet til nettstedet. Du lagrer et bilde ved å høyreklikke på det (Ctrl + eple på mac).

Deretter går du inn på menyen "Mer" og velger "Administrer nettsted", og "Temaer, farger og skrifter". Du får da opp et vindu som du ser nederst på denne siden.

Her kan du gjøre mange endringer i utseende på nettstedet, men her er vi interessert i "Nettstedets topptekst" og "Bakgrunn". Klikk på ikonet merket med rød pil, og last opp bildet du vil bruke. Deretter kan du justere hvordan bildet vises under "Alternativer", helt til høyre.

Kontrollere tilgang

Under menyen "Mer" finner du punktet "Deling og tillatelser". Her kontrollerer du om nettstedet skal være offentlig eller privat, og hvem som skal ha tilgang.

Nettstedet kan være (1):

 • Offentlig - alle har tilgang til å se nettstedet

 • Synlig for alle med linken - nettstedet ligger åpent, men kommer ikke opp ved søk mm

 • Privat - kun de som er listet opp kan få tilgang

De som du gir tilgang (2) kan enten

 • bare se nettstedet

 • redigere sidene

 • administrere (eier)

Du inviterer brukerne med den epostadressen som er knyttet til Goggle-kontoen deres (3).

Du kan også distribuere linken til nettstedet. De som ikke har tilgang får da opp en melding hvor de kan be om å bli gitt tilgang til nettstedet. Den som er administrator (eier) vil da få en beskjed per epost og kan invitere den det gjelder direkte.