Vektortegning

Vi kan jobbe med flere verktøy:

Litt om punktgrafikk (raster) og vektorgrafikk

Vektorgrafikk kan lagres som filformatet SVG. SVG brukes først og fremst for å beskrive vektorbasert grafikk for Internett og definerer selve bildet i XML – et spesielt tekstformat. Det betyr at SVG-bilder kan manipuleres i sanntid og lage alt fra svært enkle til ganske avanserte animasjoner.

SVG er på mange måter der grafikk møter programmering. Dere skal ikke lære å kode grafikk, men dersom du er interessert i hva dette går ut på kan du kikke på denne artikkelen samt en rekke konkrete eksempler.

Fordelen med vektorbidler at blant annet at filene ikke mister kvalitet når de zoomes eller endres. Samtidig kan hvert element i SVG-filen kan animeres, som vi skal se på senere.

Vi skal først og fremst tegne egne vektorbilder ved hjelp av Google Presentasjoner eller Google Tegninger, men aller først skal vi gjøre oss noen erfaringer med hva vektorbilder er for noe.

Vektortegning - Plakatkunst