Presentasjon til animasjon

Presentasjonen kan vi så eksportere på ulike måter. Enten som enkeltbilder, eller vi kan som gjort her: eksportere hele presentasjonen som PDF.

PDF-formatet kan gjengi vektorgrafikk og er dermed et godt format for videre konvertering.

Her skal vi lage en GIF-animasjon ved hjelp av nettjenesten ezgif.com. Til høyre ser du de enkelte bildene, hentet ut av PDF-filen. Her kan du justere hastigheten på animasjonen før du eksporterer til GIF (se resultatet nedenfor).

GIF håndteres som et hvilket som helst annet bilde, og vil kunne brukes videre i de aller fleste programmer.

Vil du bruke animasjonen i et videoredigeringsprogram kan det imidlertid være greit å konvertere direkte til et videoformat. F eks ved hjelp av video.online-convert.com

Som vi har vært inne på tidligere er det vesentlig forskjell på punktgrafikk og vektorgrafikk. GIF er et format for punktgrafikk med begrenset antall farger. SVG er derimot et vektorformat som ikke har disse begrensningene. Animasjonstjenesten Svgator illustrerer dette med figuren til høyre.

Det finnes flere nettjenester som kan brukes til å animere med utgangspunkt i SVG-filer. En mulighet er Animatron.com. Dett er et avansert animasjonsverktøy som i sin helhet er nettbasert.

Videoen nedenfor viser hvordan vi kan animere med utgangspunkt i en SVG-fil fra Google Tegninger – videoen ble sier ett og annet om bruk av animasjoner i ebøker: overhør det og fokuser på det som gjelder selve animasjonen:

I grensesnittet til Animatron (velg "Advanced") kommer alle enkeltelementene i SVG-filen opp som linjer på tidslinjen nederst.

Legg merke til at du skal ikke ha veldig mange detaljer før dette blir litt kaotisk. Det lønner seg derfor å forenkle figuren før den eksporteres til SVG i Google Tegninger eller Google Presentasjoner.

Animasjonen til høyre er eksportert fra Animatron som en GIF.

Animator har laget mange tutorials som forklarer hvordan du bruker tjenesten.


Svgator har også laget en video som demonstrerer hvordan du kan arbeide med denne tjenesten: