Dialogspill om digitalisering

Dialogspill som en god start?

Mange virksomheter bruker tid på å lage en kultur omkring digitalisering. Da kan et dialogspill være en god inngangsport til å få fram holdninger, kunnskaper og meninger omkring digitalisering.

Dialogspill for ansatte

Dialogspill Digitalisering

Dialogspill for elever

Dialogspill for elever Digitalisering

Regler, svarark og tips til nedlasting

Regler: Dialogspill
Dialogspill Svarark

Gjennomføringstips

Gruppene bør bestå av ca 4-5 personer. Man kan begrense eller utvide antall oppgaver så det passer med tidsrammen for gjennomføring. Det kan være hensiktsmessig å lage et samskrevet dokument, der gruppene sender oppsummeringer av det de snakker om i dialogspillet, for å lage en logg. Dialogspillet kan brukes med de samme spørsmålene med noen måneders mellomrom, så man kan sammenligne refleksjoner over tid. Gjennomføringen bør også gi rom for felles refleksjon etter at spillet er gjennomført, for å dele gruppenes erfaringer og komme til en felles forståelse eller gi rom for gode poeng i plenum.

Gi gjerne en respons på gjennomføring eller tips til nye spørsmål som bør være med i dialogspillet her!