HVL kompetanse

På disse sidene legger vi ut informasjon og ressurser knyttet til kompetanseutvikling i skolen.

Vi utvikler et eget opplegg / "kurs" i koding og digital kompetanse.

Materialet er knyttet til arbeidet som drives ved skoler i regionen i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett – avdeling Bergen.

Det meste kommer til å bli lagt ut under Ressurser, mens mer generell informasjon, linker til styringsdokumenter, mm vil bli lagt under Dokumenter.

Du finner også informasjon og nyheter på prosjektets blogg.