Ressurser

Dette er en samleside for ulike ressurser dere kan bruke!


Koding og digital kompetanse

HVLs eget kurs for lærere innenfor DKOMP, som selvsagt også kan benyttes av andre.

Wiki Storyline

Her finner du informasjon om Wiki Storyline

Vårt valgte verktøy for Wiki er Google Sites

Koding

Koding med roboter

Koding med micro:bits


Opphavsrett og kildekritikk

Opphavsrett

Kildekritikk

Fysisk miljø og digitalisering

Fysisk miljø og digitalisering


Dialogspill om digitalisering

Dialogspill om digitalisering: for ansatte eller elevgrupper