Sfæriske medier

Her ser vi på et scenario der vi jobber med elementer som kan illustrere hendelser og historiske objekter, representert i en omsluttende sfære.

Kjært barn har flere navn: fotografisk VR, 360-bilder eller sfæriske bilder er blant de betegnelsene som kan brukes for å beskrive den opplevelsen av å bli omsluttet av en visuell medieomgvivelse.

Skal en lage fortellinger for disse medietypene (stillbilder, video og lyd) kan dette gjøres gjennom ulike former for iscenesettelser foran kameraet. Dette er imidlertid krevende, ikke minst i forhold til alder, bekledning, våpen, kjøretøy, etc.

Her skal vi i stedet se på en metode for manipulerer objekter inn i 360-stillbilder. Lignende metoder har tidligere vært brukt i studentprosjekter: et par prosjekt der vi jobbet med interiør- og kartmodeller og et der vi plasserte fuglekasser på ulike steder i verden.

Se dette bildet som en sfærisk visning. Her er kanonen , lastebilen og soldatene hentet fra 3D-warehouse.

Denne videoen viser hvordan du editerer et bilde i Pixlr.com og eksporterer det med riktige metadata for sfærisk visning:

Superkort innføring i Marzipano Tool, et verktøy for å sette sammen flere sfæriske bilder til en vandring:

Jobbe med 360-kamera

Nedenfor beskrives en beslektet metode. Her bruker vi 3D-modeller som vi manipulerer inn i todimensjonale, sfæriske bilder:

Har du problemer med å se dokumentet nedenfor? Åpne det i tilfelle via en direkte link.