Ressurser i matematikk

MatchGraph fra PASCO

Ved å bruke digitale verktøy i matematikk, kan man tilføre undervisningen noe annet enn når man bare bruke penn og papir. Man må stille seg noen grunnleggende spørsmål:

Hva er det jeg vil oppnå med undervisningen?

Hva tilfører (eller fjerner) det digitale verktøyet til elevenes muligheter for å forstå dette matematiske fenomenet/begrepet/objektet og hvilke muligheter legger skaper vi for refleksjon og argumentasjon?

Meningsskaping i matematikkundervisning, handler om å legge opp til undervisningssituasjoner der elever og lærer sammen skaper mening ut fra situasjoner. Dette digitale redskapet tilbyr muligheter for å snakke om ulike grafer, som blir representert digitalt men som skapes gjennom ulike fysiske bevegelser. På denne måten kan elevene argumentere om hvilke bevegelser som må gjøres, for å matche programmets graf som allerede er tegnet opp.

Vi skal prøve ut dette i praksis og komme tilbake med praksisfortellinger om dette digitale redskapet!

WolframAlpha


Dette redskapet er engelsk, og jeg anbefaler det til bruk for faglærere som arbeider med ulike deler av matematikkfaget! Du kan finne steg-for-steg løsninger, definisjoner på matematiske begreper/fenomener og du kan bruke det som inspirasjonskilde!

Følg WolframAlpha på YouTube!

Dersom du har en bruker på YouTube, kan du trykke på "Abonner" på denne kanalen, og få masse informasjon og tips

SymbolLab


Følg SymbolLab på YouTube

Her finner du SymbolLabs profil på YouTube, med mange nyttige tips og triks!

Når bruker man SymbolLab?

Jeg har vist denne appen til studenter som arbeider med øvingsoppgaver. Spesielt i brøkregning kan dette være et godt redskap, for de som ønsker fasit men som ikke har dette tilgjengelig i læreboka. I og med at man kan få en steg-for-steg forklaring er dette et nyttig redskap for mange.

GeoGebra

NRICH - gode ideer for rike matematikkopplegg

Skal du lage arbeidsark med matematikkoppgaver? Prøv denne nettsiden fra math-aids!