Kvalitetsutviklingsplan – Bergen

Bergen kommune har laget et hefte av kvalitetsutviklingsplanen "Sammen for kvalitet - læring"

Sammen for kvalitet - læring [7.8 Mb]

Bakerst i planen vil du også finne "Læringskompetanse for fremtiden - standard for praksis i bergensskolen"