Møtepunkter

Mulige prosjekter som skolene kan gjennomføre med HVL, knyttet til digitalisering, i 2019-20

Dette er ikke ment som en uttømmende liste, men en begynnende konkretisering av noen mulige prosjekter, knyttet til erfaringer vi har ved HVL. Vi er absolutt åpne for andre prosjekter, og tilpasser selvsagt prosjektene etter den enkelte skoles behov.

Storyline / hypertekstfortelling

Særlig relevant i språkfag og samfunnsfag, men absolutt ikke begrenset til disse.


Sfæriske (360) medier

Særlig relevant i for fag som på forskjellige måter forholder seg til fysiske omgivelser . Naturfag, kunst og håndverk, mat og helse, samfunnsfag, friluftsliv, etc

Koding

Tverrfaglig emne, men der vi har erfaring fra kunst og håndverk, musikk/lydarbeid og matematikk.

3D-design og -printing

Kunst og håndverk, mm

VR / AR

Litt det samme som for sfæriske medier, men med en annen inngang til hvordan en jobber med programvare.

Tegning og animasjon, f eks ved hjelp av Googles tegneverktøy

Kunst og håndverk, m fl

Koding av roboter med talesyntese

Koding er språk (uttrykk, sammenhenger, struktur, etc) noe som blir tydelig når vi koder roboter med talesyntese.