Ålvik skule

Våren 2022 – Sfæriske medier i VR-briller

Legge ut bilder via Google Photos

Samme bilder i en vanding publisert med H5P

Eksempel fra Borgund stavkirke – publisert med RoundMe

Virtuell vandring i skalamodell – laget med marzipano.net/tool/ og publisert på eget domene

Kartmodell – sfærisk bilde publisert på Flickr

Ett enkelt sfærisk bilde.bruk for å visualisere de ulike delene av et grindhus.


Kinofølelse i VR: My Brother's Keeper

Youtube lar deg laste opp og vise egne sfæriske videoer i høy oppløsning.


Legge inn bilder og video på Oculus Quest:

  1. Koble til USB-kabelen

  2. Ta på VR-brillene og velg "Godta" for å gi datamaskinen tilgang til filer på VR-brillene.

    • I Windows blir VR-brillene automatisk vist som en stasjon på datamaskinen.

    • På Mac må du installere Android File Transfer for å overføre filer mellom Oculus Quest og datamaskinen.

    • I Chromebook/Chrome-operativsystemet må du bruke Filer-appen til å få tilgang til Oculus Quest-brillene.

  3. Klikk og dra filer til eller fra Oculus Quest-brillene på datamaskinen.

Facebook Horizon

Workrooms

FrameVR

Eksempel med egne 3D-modeller og sfæriske bilder.

Litt om hvordan du publiserer med FrameVR.

Våren 2021

Skolen vil jobbe videre med det sporet vi begynte på i høst, dvs verbalspråk i møte med ulike former for visualisering. 6&7- klasse har allerede jobbet med hypertekstfortellinger i Powerpoint og 4&5 klasse vil komme til dette snart.

I møte tidlig i januar kom vi til at vi kan jobbe videre med visualisering og språk, men nå rettet mer mot et grafisk uttrykk (tegneserie / grafiske noveller) med utgangspunkt i tegneserier.

Høsten 2020

Skolen vil blant annet jobbe med å utvikle språkferdigheter gjennom bruk av ny teknologi. Etter et formøte på nett bestemte vi oss for å utforske hvordan vi kan lage illustrerte hypertekstfortellinger ved hjelp av presentasjonsprogramvare.

Dette er noe som det er jobbet med ved HVL over tid, i litt forskjellige sammenhenger: vi kikket på Hvor er Alexa?, men først og fremst Wiki-Storyline og Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones.

Videre arbeid i kollegiet

Finne tema som elevene skal jobbe med - tre prosjekter, ett i hvert klasserom. Skolen har til sammen 46 elever.

Lærerene arbeider videre med sine presentasjoner med linker mellom sider.

Eksperimentere med Lunapic.com (filtrere digitalt). Også noe en kan bruke for å gjøre det enklere for elever å tre inn i en rolle, ta bilder av herandre og manipulere slik at de ikke er gjenkjennbare. Alle bildene kan få en noenlunde enhetlih stil, og det gir anledning til å sammenligne og diskutere ulike visuelle uttrykk.

freesound.org (gratislyder) Her kommer det en kort guide til hvordan en kan laste ned disse lydene uten å registrere seg. Dette er en generell problemstilling, gitt at elevene ikke kan oppgi personinformasjon

Spille inn lyd - Audacityen gjennomgang laget i en annen sammenheng

Hypertekstfortelling med presentasjonsprogramvare

Ålvik er et særdeles spennende sted, bygget opp rundt Bjølvefossen og metallverket

Arkitekturen på industristeder som Ålvik er spenende, ikke minst fordi mye har blitt planlagt under ett. Siden mange av de opprinnelige byggene står fremdles snakket vi om mulighetene for å lage en sfærisk vandring, der vi setter tiden tilbake. HVL har satt opp en egen nettløsning som kan brukes til dette.