Rådalslien skole

Våren 2020 begynner vi å jobbe med sfæriske medier ved Rådalslien skole.

Se anbefalinger i forhold til utstyr.