3D-printing – Landro, Stranda, Toftøy

Et best mulig utgangspunkt kan det være lurt å jobbe direkte i et program som tegner med vektorer. En vektortegning er en matematisk beskrivelse av et visuelt bilde. Fordi all informasjon er beskrevet med verdier kan vi endre disse uten at vi taper visuell kvalitet i bildet. Dette gjør også vektortegninger godt egnet til animasjon (se eksempel).

"Smykket" nedenfor er først og fremst ment for å illustrere arbeidsmåten i Tinkercad Codeblocks. Dere bør først lage en skisse, gjerne på papir, med de grøvste målene. Dette vil være et holdepunkt i den videre arbeidet.

Eksempel laget ved hjelp av Tinkercad Codeblocks. Beetleblocks.com er et alternativ.

Prosessen gjennomgås i detalj i videoen. Det ferdige resultatet kan skrives ut og danne grunnlag for et støpt smykke i tinn.

Brakett

Kode for 3D med Tinkercad Codeblocks

Her viser eksempelet hvordan vi kan kode en brakett for å feste en servo.

Modellere en bygning

Et eksempel hvor vi lager et hus i målestokk 1:100

https://www.tinkercad.com/codeblocks/edit?doc=5tZNLvC3AKD