Knappskog skule

Presentasjon av samarbeid i 2018-19., under nettverkssamling 12. sept. på Knappskog skule med nåværende og nye skoler: “Det digitale klasserommet under fagfornyelsen”

Knappskog skule var allerede kommet langt med digitalisering da samarbeidet med HVL ble påbegynt. Dette la dermed grunnlaget for et godt samarbeid, der HVL også har kunnet trekke på erfaringer som er gjort ved skolen.

Presentasjonen favner ikke alt som er gjort i samarbeidet mellom Knappskog og HVL. Blant annetble det jobbet mye med en søknad innefor Innovasjonsordningen. HVL og skolen utarbeidet her et utkast høsten 2018 og kom gjennom en prekvalifisering. Våren 2019 ble det jobbet videre med en søknad i samarbeid med SLATE. Av ulike grunner endte vi opp med ikke å sende inn søknaden.

Videre har vi hatt en rekke mer uformelle møtepunkter der vi sammen ser på og diskuterer tekniske løsninger og valg. Dette har ikke minst vært nyttig for HVL , blant annet knyttet til arbeidet med å bygge opp en læringslab.

Knappskog & HVL – DEKOMP, september 2019