Utstyr for sfæriske opptak

Sist oppdatert 16. august 2021 - Jon Hoem

Vi jobber med sfæriske medier ved flere skoler, siden dette er en digital teknologi som kan brukes til mange forskjellige formål, samtidig som det favner på tvers av fag. Informasjonen nedenfor er satt sammen med tanke på disse skolene, men er selvsagt også aktuell for andre.

Tanker om mulige oppgaver

Sfæriske kamera kan brukes på veldig mange forskjellige måter. Presentasjonen viser kjapt noen eksempler, som også presenteres i litt mer detalj, på en egen side:

Eksempler - bruk av sfæriske medier


Publisering

Vi kan publisere sfærisk video på YouTube og Vimeo.

Google Photos og Flickr er gode steder å legge ut sfæriske bilder.

Bilder kan også settes sammen til virtuelle vandringer.

Nødvendig utstyr

Sfæriske (360) kamera er selvsagt en nødvendig forutetning for å kunne jobbe med sfæriske bilder og video.

KAMERA

Ved utgangen av 2020 er dette de mest aktuelle kameraene. Skal vi anbefale ett av disse blir det Insta360 One X2.

En klarer seg i prinsippet med ett kamera, men detet avhenger selvsagt av hvilke prosjekter en jobber med. Dersom det er snakk om avfotografering av f eks modeller kan ett kamera holde, men dersom flere grupper skal ut i felt vil behovet for flere kamera melde seg.

Kjøper en to kamera kan Insta 360 Evo være et alternativ. Detet kameraet kan nemlig også brukes for å filme og fotografere stereoskopisk.

Begge disse kameraene finnes i handelen i Norge. Sjekk prisguide og prisjakt.

I tillegg til selve kameraet, som koster rundt fire tusen kroner, bør en ha selfiestangen som hører med dette kameraet, samt noen ekstra batterier. Dette er rimelig tilleggsutstyr, i størrelsesorden 200 kroner (per batteri, stang). Stangen blir helt usynlig, og dermed kan vi bruke den sfæriske videoen til å lade en ordinær video som dette:

Programvare

En av grunnene til at vi anbefaler Insta360 One X2 er at det finnes en god programvare som gir noen spenennde muligheter. Denne finnes for både OSX og Windows. Programvaren finnes ikke for Chromebooks, men her kan en muligens benytte appen for Android.

VISNING og STYRING

Sfærsike bilder kan vises direkte i tilhørende app (avhenger av hvilket kamera som dere velger) på mobltelefon eller nettbrett. Vi anbefaler absolutt å ha appen installert, da dette letter noen opptakssituasjoner.

I tilfelle dere benytter Insta 360 X finner dere appen her.

VR-briller

En kommer et godt stykke med enkle løsninger som Google Cardboard. Denne kan elevene benytte sammen med sine egne smarttelefoner, noe som gjør at en kan operere med klassesett til en lav kostnad. Dessverre kan det se ut som om disse enhetene har blitt vanskeligere å få tak i den senere tiden. Vi kan lage selve konstruksjonen selv, men er da avhengige av å få tak i de linsene som benyttes. Slike kan bestilles, men gjerne fra utlandet.

Husk imidlertiud at selv om du ikke har slike briller kan du fremdeles se på bilder og video på mobiltelefon, nettbrett og datamaskiner. Det er dermed først og fremst snakk om ulike seeropplevelser.

I tillegg kan det være kjekt å ha en mer dedikert VR-brille. Her snakker vi imidlertid kostnad på rundet 3.000,– kroner og oppover. Det skal mye til å forsvare mange slike, da de nok blir relativt raskt utdatert. Oculus Go er trolig det som gir mest for pengene, gitt den bruken vi her snakker om.

Innkjøpsliste

_ stk kamera (á ca 4.000,–)

_stk batterier (á ca 200,–)

_ stk selfiestenger (á ca 200,–)

_ stk Google Cardboard, eller lignende (noe usikker på prisleie)

_ stk Oculus Go (ca 3.000,–)

Ser vi for oss to kamera, to selfiestenger, fire ekstra batterier, 20 stk Google Cardboard og én Oculus Go, snakker vi om en kostnad i størrelsesorden 13-15 tusen kroner.