Koding

Hvor skal jeg begynne?

Micro:bits

har et enormt potensiale, og er en liten datamaskin du kan få for et par hundre kroner. Dersom dere vurderer å begynne med Micro:bits kan dere starte med denne siden: Koding med Micro:bits

Blokkprogrammering

Hvis du ikke er kjent med blokkprogrammering kan du starte her: Workshop blokkprogrammering

Skolen må sette av tid til arbeidet med koding og programmering

Hvor skal koding og programmering passe inn? Hvilke fag skal det inngå i?

Mange skoler velger å begynne prosjektbasert, og tenker tverrfaglig. Programmering kan ses på som et emne i språkfag, kunstfag og realfag. Det handler om hvordan man implementerer det.

Som en start må man begynne å sette av perioder der man skal arbeide med koding og programmering i løpet av skoleåret. Hvor mange timer eller økter det er snakk om vil variere fra skole til skole. Her er et eksempel.

Arbeid i skolenettverk


Viktige prinsipper i koding

1. Perspektiv

  • Du må tenke fra et annet ståsted enn ditt eget
  • Skifte mellom ståsteder er nyttig kunnskap

2. Løkker (Loops)

  • Det er tungvint å skrive samme beskjed mange ganger, det er bedre å si «gjør dette til du får en ny beskjed» eller x-antall ganger

3. Hvis-ordre

  • Hvis dette skjer, får det en konsekvens
Koding (?)