Lægreid skule 18.03.19

Hovedinnhold vi har brukt på planleggingsdagen ved Lægreid skule

Dette ble gjennomført i grupper

i personalet


Her finner du informasjon om

  • transformasjoner med ord og tekst
  • 3D animasjoner, 3D paint og Pixlr

Vil du lage omvendt undervisning?

Vil du filme din egen skjerm?

Må koding alltid foregå på et digitalt redskap?